Thứ Bảy, 23 tháng 4, 2011

BLL THĂM CHIẾN TRƯỜNG XƯA

KỶ NIỆM 36 NĂM NGÀY THÀNH LẬP QUÂN ĐOÀN 3
( Chúng tôi xin trích đăng đoạn Video do BLL cung cấp )

ĐOÀN BAN LIÊN LẠC MẶT TRẬN TÂY NGUYÊN-B3-QUÂN ĐOÀN 3
THĂM CHIẾN TRƯỜNG XƯA VÀ DỰ LỄ KỶ NIỆM
35 NĂM NGÀY THÀNH LẬP QUÂN ĐOÀN 3
( 26/3/1975 - 26/3/2010 )